KONSEPT

Posted By emc@technet.no

Databanken skal dekke behovet i Norske kommuner/statlige virksomheter for IKT tjenester på en måte som gir det beste grunnlag for økt samhandling, sikkerhet, effektivitet, og besparelser i offentlig sektor.

Databanken skal levere nasjonale felleskomponenter som gjør samtlige statlige, fylkeskommunale og kommunale nettverk i stand til å kommunisere på tvers av forvaltningsorganer, konsolidere kostbare lokale installasjoner, effektivisere IKTdrift og samhandle om utvikling i felles kompetansecluster.

Databanken leverer sikre skytjenester. Konseptene formes og bygges av Technet Consulting AS som har erfaringer og ferdigheter som leverandør av tjenester og produkter til statlige, fylkeskommunale og kommunale brukere over en periode på 20 år. Databanken kombinerer og konfigurerer på en intelligent måte eksisterende produkter fra produsenter som Advenica, HP, Microsoft, Citrix og VMWare med innslag av komponenter fra produsenter av sikkerhets- og krypteringsteknologi.

Teknologien har de siste tiårene vært i enorm utvikling og tiden er inne for å introdusere nye revolusjonerende konsepter som legger til rette for enorme besparelser og økt grad av sikkerhet i en stadig voksende datamengde i offentlig sektor. Dagens teknologiplattformer gjør det mulig å forme konsepter som vil kunne danne grunnlag for nasjonale standarder, alt basert på intelligent bruk av standard hyllevare med svært stor grad av fleksibilitet inn i mot eksisterende lokale løsninger i offentlig sektor. Det er også et svært viktig poeng at allerede utviklede plattformer (f.eks. Altinn, Feide, HELFO mm.) for ulike typer tjenester enkelt kan integreres i Databankens tjenester og produkter.

Backup og lagring av sensitiv og gradert informasjon (NATO Classified, EU Secret)
Basert på datatilsynets veiledere for informasjonssikkerhet for IT løsninger som ivaretar sensitive data har Norsk offentlig sektor bygget trygge, sikre løsninger etter beste evne ved hjelp av den til enhver tid tilgjengelige teknologi de siste 20 årene. Det har ført til flere hundretalls installasjoner over det ganske land som pr. i dag driftes, vedlikeholdes, oppgraderes og fornyes lokalt i våre 600 statlige, 19 fylkeskommunale og 428 kommunale IKT installasjoner.

Advenica is a leading European provider of cybersecurity.
Advenica develops, manufactures and sells advanced cyber security solutions that prevent intrusions, theft and data leakage at information exchanges and therefore enables interaction between and within nations, organisations and systems with high security requirements. www.advenica.com Advenica AB is a publicly traded company listed on Nasdaq OMQ First North Premier with the name ADVE.