Partnere

Posted By emc@technet.no


TECHNET CONSULTING AS
Kompetanse og erfaring
Vi har samlet vår kompetanse og erfaring for etablering av enklere, mer fleksible og automatiserte løsninger for tilgangsstyring av IT systemer i norsk offentlig sektor i konseptet Fleksibel sonemodell.

Alltid over forventning
Vår markedsledende kunnskap og erfaring, tar vi med oss til stadig nye kunder for å løse nye oppdrag og utfordringer. Basert på standardverktøy og produkter fra Microsoft, Citrix og VMware skreddersyr og optimaliserer vi løsninger for den enkelte kundes behov. Gjennom kontinuerlig fokus på leveransekvalitet og spisskompetanse tilstreber vi alltid å levere over forventning. Utover selve teknologien har vi også kompetanse og erfaring til å bistå med organisering, styring og ledelse av prosjektering, drift og forvaltning av IT systemporteføljen til våre kunder.

Nøytral rådgiver
Vi vil tilby bred kompetanse innenfor konsulenttjenester, løsningsarkitektur, driftsbistand, responstidsavtaler, sikkerhet og IT infrastruktur generelt, innføring av ITIL prosesser, prosjektledelse og overordnet strategisk IT rådgivning. Vi kan også fungere som en nøytral rådgiver ved anskaffelser, og ved behov for vurdering og kvalitetssikring av IT-leveranser.
Spissede konsulenter

Vi har meget høyt sertifiserte konsulenter innenfor alle de tekniske fagområdene våre; Microsoft, Citrix, VMware og Veeam, i tillegg til konsulenter som er ITIL, Prince 2 og TOGAF sertifiserte.
Vi har også betydelig fagkompetanse og erfaring innenfor omlegging av domene- og nettverksstruktur.


ADVENICA AB
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar.

Genom att möjliggöra säkra informationsutbyten skapar vi morgondagens IT-säkerhet.

Vi är dedikerade för att säkerställa att organisationer uppnår den informationsintegritet som krävs i en uppkopplad värld där kommunikationen mellan personer, applikationer och maskiner fullständigt exploderar.

Vår vision

Digital frihet i all kommunikation.

Vår affärsidé
Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör vi för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar.

 

Rollup Databanken